Pevnost v tlaku (CS) – základní parametr, který určuje kvalitu podložky (kročejové izolace) pod podlahu.

Než se podložky pod podlahy dostanou do prodeje, musí být podrobeny desítkám zkoušek, které určují jejich kvalitu a objektivní parametry. Dobří výrobci kročejových izolací velice rádi prezentují výsledky těchto testů. Díky tomu můžeme přesně určit, která podložka bude nejlépe splňovat naše očekávání. Jedním z nejdůležitějších parametrů v případě kročejové izolace pod vinylové podlahy je pevnost v tlaku (CS). Tento parametr představuje statické zatížení – klíčové pro bezpečnost zámků podlahových desek, které jsou vystaveny riziku poškození.

CS (pevnost v tlaku) je ukazatel, který určuje, jak naše podložka snáší statické zatížení. Jeho hodnota je vyjádřena v kPa. Obecně se má za to, že podložka, která je vhodná pod vinylové podlahy, musí dosahovat hodnoty minimálně 200 kPa. Čím větší je součinitel CS, tím lépe podložka snáší velké zatížení a tlumí jej. Díky tomu chrání jemné zámky před poškozením. Pozornost bychom měli věnovat také odolnosti proti dynamickému zatížení DL, která vypovídá o dynamickém zatížení podložky. Test spočívá v pravidelném působení tlaku na podložku se stejnou silou. Pokud se podložka pod působením síly prohne o 0,5 mm, test se přeruší a počet cyklů, které podlahový systém vydržel, určuje jeho odolnost. V souladu s normou by měla odolnost činit více než 100 tisíc cyklů.

Pevnost v tlaku v praxi

Zkouška spočívá v umístění kulatého vzorku dané podlahové podložky do stroje, který připomíná svěrák. Dvě roviny tlačí na vzorek a počítač měří, jakou sílu testovaný materiál vydrží. Je dobré podívat se na pevnostní CS (compressive strenght) testy podložek pod vinylové podlahy značky Afirmax i klasických PE pěnových podložek trochu podrobněji. Z objektivních zkoušek provedených v laboratoři (norma EN 826:2013) vyplývá, že PE pěna při působení tlaku v zařízení Zwick/Roell dosáhla výsledku 121 kPa. Současně výrobce na obalu výrobku deklaroval téměř dvojnásobně vyšší hodnotu tohoto parametru. Použití takové pěny jako podložky pod vinylovou podlahu bude mít za následek rychlé poškození zámků vinylových desek. Náklady spojené s použitím podložky pod podlahu z materiálu, který nesplňuje požadavky normy, budou enormní. Zdánlivá úspora peněz na podložkách se během krátké doby projeví nutností výměny celé podlahy. Nutno dodat, že Mezinárodní sdružení výrobců vinylových podlah (MMFA) doporučuje, aby pevnost CS podložek pod vinylové podlahy činila minimálně 200 kPa.

Jak si v testech vedou podložky Afirmax?

Testování byly podrobeny dvě podložky Afirmax. Afirmax Vinyl Smart a Afirmax Vinyl Silenzer. První z nich dosáhla ve stejném testu hodnoty téměř 310 kPa – tato podložka, která je považována za výrobek ze segmentu ekonomické třídy, je téměř třikrát pevnější v tlaku, než je tomu u podložky vyrobené z PE pěny! Afirmax Vinyl Silenzer přesáhl hranici 400 kPa a dosáhnul výsledku více než 406 kPa.

Závěr – PE pěna je naprosto nevhodná jako podložka pod vinylové podlahy.

PE pěna nesplňuje minimální požadavky výrobců vinylových podlah. Neochrání vinyl a vytváří tak riziko vzniku poškození podlahy. PE pěna je materiál, který nesplňuje požadavky užitných norem. Jako podložka je stejně vhodná, jako třeba koberec nebo lepenka. 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email