Vinylové podlahové dílce, Vinylové podlahy nebo možná LVT

Jak se tyto produkty liší? Nebo je to jen jiný název pro stejné řešení? V mnoha zemích se zabýváme odlišným pojmenováním, která zákazníkům neumožňuje snadnější porovnávání produktů a získání spolehlivých znalostí. Nejstarším objevujícím se termínem je LVT, pochází z anglických luxusních vinylových dlaždic (luxusní vinylové dlaždice), podle asociace MMFA (sdružení výrobců podlah tohoto typu) se jedná o 100% PVC produkt, vícevrstvý, pružný. Druhou kategorií je termín RIGID nebo přesněji SPC podlahy dostupné na našem trhu a vztahuje se na tuhá řešení z různých materiálů. Obě řešení jsou namontována na tzv. Kliknutí, tj. V plovoucím systému. Obvykle mluvíme o „vinylových podlahách“ v kontextu tzv drybacks, tj. podlahy pro lepení.

V Polsku jsou v hovorové řeči pro podlahy používané termíny , vinylové podlahy a lvt zaměnitelné. Ačkoli se nejčastěji označuje jako kategorie vinylových panelů.