Vinylové podlahové dielce, vinylové podlahy alebo možno LVT

Ako sa tieto produkty líšia? Alebo je to len iný názov pre rovnaké riešenie? V mnohých krajinách sa zaoberáme odlišným pomenovaním, ktorá zákazníkom neumožňuje ľahšie porovnávanie produktov a získanie spoľahlivých poznatkov. Najstarším objavujúcim sa termínom je LVT, pochádza z anglických luxusných vinylových dlaždíc (luxusné vinylové dlaždice), podľa asociácie MMFA (združenie výrobcov podláh tohto typu) sa jedná o 100% PVC produkt, viacvrstvový, pružný. Druhou kategóriou je termín RIGID alebo presnejšie SPC podlahy dostupné na našom trhu a vzťahuje sa na tuhé riešenia z rôznych materiálov. Obe riešenia sú namontované na tzv. Kliknutie, tj. V plávajúcim systéme. Zvyčajne hovoríme o „vinylových podlahách“ v kontexte tzv drybacks, tj. Podlahy pre lepenie.

V Poľsku sú v hovorovej reči pre podlahy používané termíny, vinylové podlahy a LVT zameniteľné. Hoci sa najčastejšie označuje ako kategória vinylových panelov.